Gezicht & Familie
De mens voor de lens. Man, vrouw en kind een gezicht geven. Als individu of als groep.
Dat is een mooie opdracht. Omdat één mens zoveel gezichten kan hebben.
Omdat de uitdrukking van het gezicht nooit hetzelfde is. Fotografie dient altijd een doel.
Dat doel bepaalt de toon van het gezicht. Individueel en groepsgewijs.
Van een simpel kiekje tot een weloverwogen staatsieportret.
Waar komt de foto te hangen en wie gaan er in hoofdzaak naar kijken?

Invalshoek

Ieder gezicht presenteert zichzelf. Laat niet alles in één keer zien. Het gaat om het kiezen van de invalshoek. De ogen centraal of juist de handen? Innerlijk accent of uiterlijke schijn? Uw wens is zijn beeldend vermogen. Paul Massaut is geen opdracht te veel