Verslag & Rapportage

Heel letterlijk stil staan en stil houden bij momenten die ons dierbaar zijn. Dat is een belangrijke functie van fotografie. Verslag doen of een rapportage maken. Dat is altijd fotografie die in serie wordt bekeken. Al dan niet gebundeld in een boek. Al dan niet ter begeleiding van een tekst. Al dan niet als op zichzelf staand product. Fotografie is schrijven met beelden. Zo de opdrachtgever het wil, hebben wij goede schrijvers paaraat.

Invalshoek

Ieder verslag rapporteert zichzelf. Laat niet alles in één keer zien. Het gaat om het kiezen van de invalshoek. De mens centraal of zijn omgeving? Verslag als middel, rapportage als doel? Uw wens is zijn beeldend vermogen. Paul Massaut is geen opdracht te veel.